Pages

Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Luka Zeljko
Proizvodnja sivog lijeva složen je proces koji obuhvaća sve grane metalurgije i širok spektar aktivnosti. Prema potrebama tržišta te kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima pred gotovim proizvodom, sustavno se planira strategija proizvodnje i prema tome odabirekvaliteta materijala, ekonomski opravdana tehnologija proizvodnje, sastav uložnog materijala, tehnološka razrada procesa lijevanja i završna obrada odljevaka. U eksperimentalnom dijelu praćen je postupak lijevanja i...
Primjena ISO normi u ljevaonicama
Primjena ISO normi u ljevaonicama
Krešimir Nekić
Suvremeno gospodarstvo podložno je mnogim i nadasve brzim promjenama. Nove tehnologije, novi proizvođači, progresivno veći zahtjevi potrošača i korisnika, novi zahtjevi i ograničenja na tržištima, nameću nove drugačije stilove upravljanja koji prisiljavaju vodstvo tvrtki da u što kraćem roku odgovore na te promjene. Cilj svake tvrtke mora biti da svoj proizvod ili uslugu kupcu ponudi na zahtijevanoj razini kvalitete i prihvatljivom cijenom. Uspješne tvrtke...
Primjena ionske izmjene u pripremi vode
Primjena ionske izmjene u pripremi vode
Jasmina Čaušević Pokas
Voda je jedna od najvažnijih tvari u prirodi. Koristi se za ljudsku potrošnju, ali i za različite potrebe u industriji. Sukladno zahtjevima potrošača voda mora biti adekvatno pročišćena odnosno pripremljena. Za tu namjenu koriste se različite metode poput adsorpcije, membranske filtracije, reverzne osmoze i slično. Kao najefikasnija, najjednostavnija i ekonomski najisplativija metoda za pripremu vode pokazala se ionska izmjena. U ovom radu su kroz teorijski pregled obrađeni...
Primjena najbolje raspoloživih tehnika u procesu krekiranja
Primjena najbolje raspoloživih tehnika u procesu krekiranja
Monika Knežević
Nafta je najvažniji energent današnjice, koji se tehnološki složenim rafinerijskim procesima prerađuje u uporabne tržišne proizvode. S obzirom na sve veće zahtjeve tržišta za kvalitetnijim i ekološki prihvatljivim proizvodima, s manjim sadržajem sumpora te strože regulative o smanjenju emisija u okoliš, rafinerije prolaze znatne promjene i restrukturiranja te se prilagođavaju provedbi najbolje raspoloživih tehnika, NRT, u skladu s preporukama Direktive 2010/75/EU Europskog...
Primjena najbolje raspoloživih tehnika za prevenciju i kontrolu onečišćenja voda u rafinerijama
Primjena najbolje raspoloživih tehnika za prevenciju i kontrolu onečišćenja voda u rafinerijama
Lorena Mrkobrada
Uporaba raznih naftnih proizvoda danas je svakodnevica, no unatoč njihovoj velikoj primjeni, eksploatacija, transport i preradba sirove nafte predstavlja potencijalnu opasnost za okoliš. Rafinerije prilikom preradbe sirove nafte upravljaju ogromnim količinama sirovina i proizvoda te su intenzivni potrošači energije i vode, koje se koriste za provođenje velikog broja rafinerijskih procesa. Procesi odvajanja, preradbe i obrade sirove nafte su izraziti...
Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Nadan Marenković
Početkom novog tisućljeća pojavile su se nove tehnologije kojima razvijamo i stvaramo nove proizvode. Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, istodobno se nameću zahtjevi za snižavanjem troškova, a posebice skraćenjem vremena razvoja i proizvodnje. U ovom radu praćen je proces povratnog inženjerstva i ...
Priprema vode za ljudsku potrošnju
Priprema vode za ljudsku potrošnju
Luka Mesek
Voda predstavlja osnovu života na Zemlji. U prirodi kruži u hidrološkom ciklusu između zraka, tla i vodenih tokova (mora, rijeka i jezera). Tijekom hidrološkog ciklusa vrlo često biva zagađena i kao takva nije pogodna za ljudsku potrošnju. Stoga se takva voda mora pripremiti odgovarajućim postupcima. U ovom radu biti će prikazani najčešći postupci pripreme vode za ljudsku potrošnju kao što su taloženja, koagulacije i flokulacije, filtracije i dezinfekcije.
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Don Vito Lukšić
Proizvodnja čelika oporabom čeličnog otpada u posljednji 30-tak godina predstavlja vrlo važnu industrijsku djelatnost širom svijeta čemu je doprinijela njena društvena i ekološka korisnost koja se ogleda u čuvanju prirodnih izvora željezne rude i štednji energije. Međutim, istovremeno je u ovoj djelatnosti zabilježen veći broj nesretnih slučajeva uzrokovanih pojavom radioaktivnih tvari u čeličnom otpadu namijenjenom recikliranju. ...
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ante Severinski
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate je vrlo zahtjevan zadatak i izazov za ljevaonice. Zahtijevana mehanička svojstva i mikrostrukturne značajke moraju se postići u lijevanom stanju. Sporo hlađenje debelostijenih odljevaka u kombinaciji s neadekvatnim kemijskim sastavom i neodgovarajućim procesnim parametrima može rezultirati različitim greškama u mikrostrukturi koje negativno utječu na mehanička...
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Vedran Ostarčević
U ovom završnom radu prikazan je postupak proizvodnje tri kućišta filtara od nodularnog lijeva kvaliteta HRN-EN-GJS-400-18 i HRN-EN-GJS-500-7 za brodogradnju prema zahtjevima i standardima Lloyd's Register-a. Pri izradi i ispitivanju odljevaka slijeđena je Lloyd's Register procedura Book F MQPS 7-1 radi dobivanja certifikata za proizvodnju odljevaka od nodularnog lijeva za brodogradnju. Sve faze procesa proizvodnje i proizvedeni odljevci ispunili su propisane zahtjeve Lloyd's Register-a....
Radioaktivnost čeličanske elektropećne troske kao čimbenika njene uporabe u graditeljstvu
Radioaktivnost čeličanske elektropećne troske kao čimbenika njene uporabe u graditeljstvu
Matea Sekulić
U metalurškim procesima proizvodnje željeznih i neželjeznih metala te njihovih legura, nastaju onečišćujuće tvari anorganskog i organskog podrijetla te brojni proizvodni otpadi i nusproizvodi. Jedan od najvažnijih proizvodnih ostataka je čeličanska troska, koja nastaje u procesima proizvodnje čelika u kisikovim konvertorima, elektrolučnim pećima i procesima sekundarne metalurgije te se treba smatrati nusproizvodom, a ne proizvodnim otpadom. U ovom radu ukratko su opisani...
Recikliranje titana i legura na bazi titana
Recikliranje titana i legura na bazi titana
Andrea Brabenec
Recikliranje metala i njihova industrijska upotreba postupno zauzimaju vaņno mjesto u svijetu kako zbog očuvanja prirodnih resursa i sve potrebnije zańtite okolińa, tako i zbog smanjenja trońkova proizvodnje metala. Materijali na bazi titana imaju odreĎene karakteristike koje ih čine promjenjivim u različitim granama industrije, a zbog neograničenog vijeka trajanja postaju izvrstan resurs za recikliranje. Krollovim procesom, glavnim postupkom dobivanja titana, stvara se kloridni...

Pages