Pages

Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Godišnji izračun emisije CO2 iz elektrolučnog postupka proizvodnje čelika
Mario Grd
Sve djelatnosti koje u proizvodnim procesima emitiraju stakleničke plinove (definirano Uredbom o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova), kao što su CO2, N2O, PFC, itd. moraju podnijeti "Izvješće o godišnjim emisijama iz postrojenja". U izvješću izvori emisija i materijali trebaju biti točno identificirani te izračunata količina ispuštenog CO2. Budući da industrija proizvodnje čelika zahtijeva visoku temperaturu, koja se dobiva pomoću raznih goriva...
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Greške u mikrostrukturi debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijevakvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ivana Bunjan
Feritni nodularni lijev kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT je pogodan materijal za mnoge masivne komponente vjetroagregata. Budući da se broj instaliranih vjetroagregata konstantno povećava, potražnja za debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva također raste. Konzistentno postizanje zahtijevane kombinacije vlačne čvrstoće, granice razvlačenja, istezanja i žilavosti pri niskim temperaturama u debelostijenim odljevcima od feritnog nodularnog lijeva kvalitete...
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Heterogena elektrokemijska ravnoteža
Martin Domitrović
U ovom radu biti će dana definicija galvanskog članka i elektromotorne sile (EMS) galvanskog članka te dati izraz prema Nernstu za računanje elektrodnog potencijala. Obradit će se termodinamika galvanskog članka i određivanje elektromotorne sile galvanskog članka. Prikazati će se podjela galvanskih članaka i vrste elektroda s naglaskom na referentne elektrode.
Ispitivanje mikrostrukturnih i vlačnih svojstava polukontinuirano lijevanih Al-Mg blokova
Ispitivanje mikrostrukturnih i vlačnih svojstava polukontinuirano lijevanih Al-Mg blokova
Ivana Bunjan
U okviru ovog diplomskog rada provedena su ispitivanja na šest aluminijskih blokova aluminijske legure EN AW-5083 lijevanih polukontinuiranim postupkom izravnog hlađenja (eng. Direct Chill). Cilj ovog rada bio je odrediti kako brzina hlađenja, ovisno o položaju uzoraka u bloku, utječe na promjenu broja zrna po jedinici ispitivane površine i vlačna svojstva (vlačnu čvrstoću, granicu razvlačenja i istezanje) lijevanih blokova. U eksperimentalnom dijelu provedena su...
Ispitivanje otpornosti višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju
Ispitivanje otpornosti višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju
Martin Domitrović
U ovom radu ispitana je otpornost modernih višefaznih konstrukcijskih čelika na lokalnu koroziju u 3,5%-tnoj otopini NaCl. Ispitivanja su provedena na 3 uzorka TRIP -čelika oznake VA, J i K koji se međusobno razlikuju prema kemijskom sastavu i mehaničkim svojstvima. Metodom cikličke anodne polarizacije dobiveni su parametri lokalne korozije te je otpornost ispitanih čelika određena prema kriteriju piting potencijala. Elektrokemijska mjerenja su pokazala da...
Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Ispitivanje svojstava AlSi7Mg legure
Vanja Šuica
Aluminijske legure su okarakterizirane izvrsnim mehaničkim, fizikalno- kemijskim i tehnološkim svojstvima, čime su veliku primjenu pronašle u automobilskoj industriji. U automobile se trenutno ugrađuje oko 140 kg aluminijskih legura (glava i blok motora, nosači ležajeva, mjenjača, naplataka i slično). Bez obzira na sve kompliciraniju geometriju dij elova i sklopova, ta je brojka stalno u porastu, zahvaljujući inovativnim ...
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Ispitivanje svojstava bakrene i aluminijske legure i njihova spoja za primjenu u elektrotehnici
Dario Mašinović
Za izradu elektrotehničkih proizvoda na raspolaganju su brojni materijali koji se razlikuju po sastavu i podrijetlu: osnovni kemijski elementi, kemijski spojevi, legure te umjetni spojevi i složeni materijali. U elektrotehničkim spojevima najčešće se upotrebljavaju meke bakrene i gnječive aluminijske legure visoke čistoće. Dobra svojstva aluminija i njegovih legura kao vodljivog materijala su: visoka električna i toplinska vodljivost, mala specifična masa,...
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Lucia Kefurt
Ugljične nanocijevi su izuzetan materijal zbog svoje čvrstoće i veoma male težine te se zbog toga koriste za dobivanje kompozita sa metalnom matricom pri čemu uvelike poboljšavaju svojstva nastalog materijala u odnosu na svojstva matrice. Metalu dodane ugljične nanocijevi mu poboljšavaju mehanička svojstva, a da pri tome ne utječe na težinu materijala. Iako su cijevi poznate čovječanstvu već duže vremena još uvijek se razvijaju tehnologije kojima bi se moglo lakše i...
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Josip Pranjić
Stomatologija kao grana medicine ima značajnu ulogu u zdravlju čovjeka, a primjenom novih tehnologija održavanje oralnog zdravlja je puno učinkovitije. U tu svrhu upotrebljavaju se dentalni proizvodi, poput krunica, mostova, nadomjestaka, koji se izrađuju od različitih metalnih materijala najčešće lijevanjem ili kovanjem. Oni moraju posjedovati odgovarajuća svojstva, među kojima su najvažnija: biokompatibilnost, tvrdoća, čvrstoća. Metal kao zaseban element...
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Matko Kolić
U ovom radu provedena je mikroskopska analiza (optička mikroskopija, pretražna elektronska mikroskopija i energetsko disperzijska spektrometrija) i ispitivanje tvrdoće Cu-9Al-7Mn legure mikrolegirane s titanom (0,4 mas.%). Analiza je provedena za leguru u lijevanom stanju (ingot) i nakon toplinske obrade (900 oC/30 min/ H2O). Legura je pripremljena iz čistih elemenata istaljenih u elektrolučnoj vakumskoj peći pod zaštitnom atmosferom argona. Nakon lijevanja u kalup provedena je...
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Fabijan Kumer
U ovom diplomskom radu analizirana je mikrostruktura i ispitana su vlačna svojstva, tvrdoća, žilavost i otpornost na oksidaciju na 850 °C nodularnih ljevova legiranih sa 4,28, 4,49 i 4,81 mas. % Si i 0,6 mas. % Mo. Pored toga, ispitana je otpornost na oksidaciju na 850 °C feritnog nodularnog lijeva sa 2,11 mas. % Si i od feritno-perlitnog nodularnog lijeva sa 3 mas. % Si. U analiziranim SiMo nodularnim ljevovima grafitne čestice imaju nodularni oblik. Metalna osnova sastoji se od...
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Josip Pranjić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje se provodilo na uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Istraživane legure su proizvedene “melt spinning“ postupkom. Nakon lijevanja provedena je toplinska obrada dobivenih traka. Toplinska obrada se sastojala od žarenja na 900 ℃ u trajanju 30 min te hlađenja u vodi. Mikrostrukturna analiza je provedena optičkom mikroskopijom (OM), pretražnom elektronskom...

Pages