Pages

Karakterizacija mikrostrukture sinterirane titan-niobij legure za biomedicinsku primjenu
Karakterizacija mikrostrukture sinterirane titan-niobij legure za biomedicinsku primjenu
Gorana Domitrović
Legure titana, zbog svojih povoljnih svojstava, pronalaze sve veću primjenu u biomedicini. Međutim, zbog njihove visoke cijene, danas se sve više razvijaju i koriste nove metode s ciljem proizvodnje ekonomičnijih legura. Stoga je u okivru ovog rada za proizvodnju legure Ti80Nb20 korištena tehnologija metalurgije praha. Istraživana titan-niobij legura pripravljena je iz elementarnih prahova miješanjem odnosno mehaničkim legiranjem u kugličnom mlinu. Nakon toga je iz smjese...
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Kompozitni materijali iz nanocijevi i metalne matrice
Lucia Kefurt
Ugljične nanocijevi su izuzetan materijal zbog svoje čvrstoće i veoma male težine te se zbog toga koriste za dobivanje kompozita sa metalnom matricom pri čemu uvelike poboljšavaju svojstva nastalog materijala u odnosu na svojstva matrice. Metalu dodane ugljične nanocijevi mu poboljšavaju mehanička svojstva, a da pri tome ne utječe na težinu materijala. Iako su cijevi poznate čovječanstvu već duže vremena još uvijek se razvijaju tehnologije kojima bi se moglo lakše i...
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Metalni materijali za primjenu u stomatologiji
Josip Pranjić
Stomatologija kao grana medicine ima značajnu ulogu u zdravlju čovjeka, a primjenom novih tehnologija održavanje oralnog zdravlja je puno učinkovitije. U tu svrhu upotrebljavaju se dentalni proizvodi, poput krunica, mostova, nadomjestaka, koji se izrađuju od različitih metalnih materijala najčešće lijevanjem ili kovanjem. Oni moraju posjedovati odgovarajuća svojstva, među kojima su najvažnija: biokompatibilnost, tvrdoća, čvrstoća. Metal kao zaseban element...
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Mikroskopska analiza Cu-Al-Mn legure mikrolegirane s titanom
Matko Kolić
U ovom radu provedena je mikroskopska analiza (optička mikroskopija, pretražna elektronska mikroskopija i energetsko disperzijska spektrometrija) i ispitivanje tvrdoće Cu-9Al-7Mn legure mikrolegirane s titanom (0,4 mas.%). Analiza je provedena za leguru u lijevanom stanju (ingot) i nakon toplinske obrade (900 oC/30 min/ H2O). Legura je pripremljena iz čistih elemenata istaljenih u elektrolučnoj vakumskoj peći pod zaštitnom atmosferom argona. Nakon lijevanja u kalup provedena je...
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Mikrostruktura i svojstva nodularnog lijeva legiranog silicijem i molibdenom
Fabijan Kumer
U ovom diplomskom radu analizirana je mikrostruktura i ispitana su vlačna svojstva, tvrdoća, žilavost i otpornost na oksidaciju na 850 °C nodularnih ljevova legiranih sa 4,28, 4,49 i 4,81 mas. % Si i 0,6 mas. % Mo. Pored toga, ispitana je otpornost na oksidaciju na 850 °C feritnog nodularnog lijeva sa 2,11 mas. % Si i od feritno-perlitnog nodularnog lijeva sa 3 mas. % Si. U analiziranim SiMo nodularnim ljevovima grafitne čestice imaju nodularni oblik. Metalna osnova sastoji se od...
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn-(Ti) traka s efektom prisjetljivosti oblika
Josip Pranjić
U ovom radu provedena je mikrostrukturna analiza Cu-Al-Mn i Cu-Al-Mn-Ti legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje se provodilo na uzorcima u lijevanom i kaljenom stanju. Istraživane legure su proizvedene “melt spinning“ postupkom. Nakon lijevanja provedena je toplinska obrada dobivenih traka. Toplinska obrada se sastojala od žarenja na 900 ℃ u trajanju 30 min te hlađenja u vodi. Mikrostrukturna analiza je provedena optičkom mikroskopijom (OM), pretražnom elektronskom...
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika
Tomislav Vuković
U ovom radu analiziran je učinak toplinske obrade na mikrostrukturu i tvrdoću Cu-13Al-2,5Mn-2Ni legure s prisjetljivosti oblika.Ingoti (promjera 8 mm i duljine 15 mm) proizvedeni su procesom taljenja i lijevanja. Taljenje je izvedeno pomoću toplinske energije proizvedene električnim lukom te su ingoti ohlađeni vodom u posebno konstruiranoj bakrenoj anodi, koja je također služila i kao kalup za lijevanje. Uzorci su analizirani u lijevanom te u kaljenom stanju (900 °C /15 min/H2O)....
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure
Ivan Bogeljić
U okviru ovog diplomskog rada provedena je mikrostrukturna karakterizacija Cu-Al-Mn-Zn legure proizvedene na tri različita načina: taljenjem i lijevanjem u laboratorijskoj elektrolučnoj peći - ingot, postupkom brzog skrućivanja - traka i vertikalnim kontinuiranim lijevanjem - štap. Mikrostrukturna karakterizacija je obuhvaćala optičku mikroskopiju, pretražnu elektronsku mikroskopiju, energijsko disperzijsku spektrometriju, diferencijalno pretražnu kalorimetriju te je provedeno i...
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn trake s prisjetljivosti oblika
Ivan Bogeljić
Zbog svojih dobrih svojstava, posebice duktilnosti, CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika bi mogle imati široku tehničku primjenu. U ovom radu je prikazana mikrostrukturna analiza CuAlMn slitine s prisjetljivosti oblika nakon taljenja (ingot) i lijevanja (brzo skrutnuta traka). Slitina kemijskog sastava Cu – 8,96% Al – 7,08 % Mn (mas. %) je pripremljena iz čistih metala a potom i lijevana tehnikom „melt spinning“ u inertnoj atmosferi argona. Najprije je dobiven ingot...
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Mikrostrukturna karakterizacija lijevanog ingota CuAlMn legure
Dino Bajutti
U ovom radu provedena je mikrostrukturna karakterizacija CuAlMn legure s prisjetljivosti oblika. Ispitivanje je provedeno na uzorcima legure u lijevanom i toplinski obrađenom stanju. Ispitivana legura dobivena je taljenjem tehnički čistih elemenata bakra, aluminija i mangana ciljanog kemijskog sastava Cu – 8.6%, Al – 9,9% Mn (mas.%). Toplinska obrada uzorka provedena je na temperaturi od 900 °C u vremenskom periodu od 15 minuta nakon čega je usljedilo hlađenje vodom....
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Naftni koks u proizvodnji ugljičnih kompozita
Matej Režek
Razvoj društva je određen vještinama proizvodnje i prerade različitih materijala. U prošlosti su određena razdoblja nazvana upravo po materijalima. Ugljični materijali su materijali sastavljeni od ugljika pri čemu se isključuju spojevi ugljika s drugim elementima.Bez ugljičnih materijala je nezamisliv život današnjeg čovjeka.Osim tradicionalnih ugljičnih materijala koje čovjek poznaje odavno, kao što su čađa i ugljen, u zadnjih nekoliko desetljeća razvijaju se novi...
Napetosna korozija metala i metalnih legura
Napetosna korozija metala i metalnih legura
Blanka Krčelić
Mnoga velika oštećenja metalnih konstrukcija, dijelova strojeva izrađenih od metalnih legura te metala općenito mogu uzrokovati velike probleme u radu, poput zastoja u radu, velikih materijalnih gubitaka, narušavanja zdravlja čovjeka, te kontaminacije sastavnica okoliša. Najčešći razlog oštećenja navedenih metala i metalnih legura je korozija, a kao izuzetno razaran i agresivan oblik korozije koji se odvija prilikom djelovanja nekoliko utjecaja, navodi se napetosna korozija. ...

Pages