Pages

Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Pirometalurški postupci dobivanja bakra
Srđan Tomašević
Bakar je zahvaljujući svojim osobinama treći najkorišteniji metal u svijetu, ima vrlo široku primjenu te potreba za njim i dalje raste. Zbog svojih odliĉnih svojstava u metalurgiji se koristi kao legirajući element. Postupci dobivanja bakra mogu se podijeliti na pirometalurške i hidrometalurške. Oko 90 % bakra dobiva se pirometalurškim postupcima, dok je primjena hidrometalurških postupaka ograniĉena na oksidne rude bakra. Pirometalurški postupci...
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Postupci obrade magnezijem za proizvodnju nodularnog lijava
Fabijan Kumer
Dodatak sferoidizacijskih (nodularizacijskih) elemenata u rastaljeno željezo vjerojatno je najvažniji korak u proizvodnji nodularnog lijeva. Postoji mnogo elemenata koji mogu proizvesti sferični oblik grafita. U komercijalnoj praksi najčešće se upotrebljava magnezij. Dodaje se u rastaljeno željezo kao čisti magnezij ili kao magnezijeva legura. Magnezij i njegove legure imaju niske temperature isparavanja, zbog čega se njihov dodatak u rastaljeno...
Površinska napetost tekućina i talina
Površinska napetost tekućina i talina
Alen Pinter
Napetost površine nastaje zato jer je površinski sloj tekućine rjeđi od njene unutrašnjosti. Zbog toga molekule nisu na ravnotežnim udaljenostima, nego su međusobno udaljenije, pa među njima djeluju privlačne sile s težnjom da smanje razmak molekula. Ove privlačne sile stvaraju površinsku napetost. Površinska napetost se smanjuje povećavanjem temperature, jer povećani nered potiče povratak udaljenih molekula natrag na...
Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Praćenje proizvodnje i ispitivanje svojstava odljevaka od sivog lijeva kvalitete EN GJL-200
Luka Zeljko
Proizvodnja sivog lijeva složen je proces koji obuhvaća sve grane metalurgije i širok spektar aktivnosti. Prema potrebama tržišta te kvalitativnim i kvantitativnim zahtjevima pred gotovim proizvodom, sustavno se planira strategija proizvodnje i prema tome odabirekvaliteta materijala, ekonomski opravdana tehnologija proizvodnje, sastav uložnog materijala, tehnološka razrada procesa lijevanja i završna obrada odljevaka. U eksperimentalnom dijelu praćen je postupak lijevanja i...
Primjena ISO normi u ljevaonicama
Primjena ISO normi u ljevaonicama
Krešimir Nekić
Suvremeno gospodarstvo podložno je mnogim i nadasve brzim promjenama. Nove tehnologije, novi proizvođači, progresivno veći zahtjevi potrošača i korisnika, novi zahtjevi i ograničenja na tržištima, nameću nove drugačije stilove upravljanja koji prisiljavaju vodstvo tvrtki da u što kraćem roku odgovore na te promjene. Cilj svake tvrtke mora biti da svoj proizvod ili uslugu kupcu ponudi na zahtijevanoj razini kvalitete i prihvatljivom cijenom. Uspješne tvrtke...
Primjena ionske izmjene u pripremi vode
Primjena ionske izmjene u pripremi vode
Jasmina Čaušević Pokas
Voda je jedna od najvažnijih tvari u prirodi. Koristi se za ljudsku potrošnju, ali i za različite potrebe u industriji. Sukladno zahtjevima potrošača voda mora biti adekvatno pročišćena odnosno pripremljena. Za tu namjenu koriste se različite metode poput adsorpcije, membranske filtracije, reverzne osmoze i slično. Kao najefikasnija, najjednostavnija i ekonomski najisplativija metoda za pripremu vode pokazala se ionska izmjena. U ovom radu su kroz teorijski pregled obrađeni...
Primjena najbolje raspoloživih tehnika u procesu krekiranja
Primjena najbolje raspoloživih tehnika u procesu krekiranja
Monika Knežević
Nafta je najvažniji energent današnjice, koji se tehnološki složenim rafinerijskim procesima prerađuje u uporabne tržišne proizvode. S obzirom na sve veće zahtjeve tržišta za kvalitetnijim i ekološki prihvatljivim proizvodima, s manjim sadržajem sumpora te strože regulative o smanjenju emisija u okoliš, rafinerije prolaze znatne promjene i restrukturiranja te se prilagođavaju provedbi najbolje raspoloživih tehnika, NRT, u skladu s preporukama Direktive 2010/75/EU Europskog...
Primjena najbolje raspoloživih tehnika za prevenciju i kontrolu onečišćenja voda u rafinerijama
Primjena najbolje raspoloživih tehnika za prevenciju i kontrolu onečišćenja voda u rafinerijama
Lorena Mrkobrada
Uporaba raznih naftnih proizvoda danas je svakodnevica, no unatoč njihovoj velikoj primjeni, eksploatacija, transport i preradba sirove nafte predstavlja potencijalnu opasnost za okoliš. Rafinerije prilikom preradbe sirove nafte upravljaju ogromnim količinama sirovina i proizvoda te su intenzivni potrošači energije i vode, koje se koriste za provođenje velikog broja rafinerijskih procesa. Procesi odvajanja, preradbe i obrade sirove nafte su izraziti...
Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Primjena suvremenih koncepcija u razvoju proizvoda
Nadan Marenković
Početkom novog tisućljeća pojavile su se nove tehnologije kojima razvijamo i stvaramo nove proizvode. Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete proizvoda i razine fleksibilnosti, istodobno se nameću zahtjevi za snižavanjem troškova, a posebice skraćenjem vremena razvoja i proizvodnje. U ovom radu praćen je proces povratnog inženjerstva i ...
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Proces proizvodnje čelika kao čimbenik onečišćenja okoliša radionuklidima
Don Vito Lukšić
Proizvodnja čelika oporabom čeličnog otpada u posljednji 30-tak godina predstavlja vrlo važnu industrijsku djelatnost širom svijeta čemu je doprinijela njena društvena i ekološka korisnost koja se ogleda u čuvanju prirodnih izvora željezne rude i štednji energije. Međutim, istovremeno je u ovoj djelatnosti zabilježen veći broj nesretnih slučajeva uzrokovanih pojavom radioaktivnih tvari u čeličnom otpadu namijenjenom recikliranju. ...
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate
Ante Severinski
Proizvodnja debelostijenih odljevaka od feritnog nodularnog lijeva kvalitete HRN-EN-GJS-400-18-LT za vjetroagregate je vrlo zahtjevan zadatak i izazov za ljevaonice. Zahtijevana mehanička svojstva i mikrostrukturne značajke moraju se postići u lijevanom stanju. Sporo hlađenje debelostijenih odljevaka u kombinaciji s neadekvatnim kemijskim sastavom i neodgovarajućim procesnim parametrima može rezultirati različitim greškama u mikrostrukturi koje negativno utječu na mehanička...
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Proizvodnja kućišta filtara od nodularnog lijeva za brodogradnju
Vedran Ostarčević
U ovom završnom radu prikazan je postupak proizvodnje tri kućišta filtara od nodularnog lijeva kvaliteta HRN-EN-GJS-400-18 i HRN-EN-GJS-500-7 za brodogradnju prema zahtjevima i standardima Lloyd's Register-a. Pri izradi i ispitivanju odljevaka slijeđena je Lloyd's Register procedura Book F MQPS 7-1 radi dobivanja certifikata za proizvodnju odljevaka od nodularnog lijeva za brodogradnju. Sve faze procesa proizvodnje i proizvedeni odljevci ispunili su propisane zahtjeve Lloyd's Register-a....

Pages