završni rad
Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure

Željka Krtić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet