završni rad
Onečišćenje tla teškim metalima kao posljedica privremenog odlaganja čeličnog otpada namijenjenog obradi u čeličanama

Nikolina Pavičić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet