završni rad
Utjecaj mikrostrukture i brzine deformacije na početak hladne deformacije čelika mikrolegiranog niobijem

Filip Skender (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet