diplomski rad
Utjecaj sadržaja nikla na svojstva Cu-Al-Mn-Ni legure s prisjetljivosti oblika

Ivana Krtić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet