diplomski rad
Utjecaj debljine stijenke odljevka na morfologiju grafita u feritnom silicijem očvrsnutom nodularnom lijevu

Ante Severinski (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet