Kožuh, Stjepan; Gojić, Mirko; Ivanić, Ivana; Holjevac Grgurić, Tamara; Kosec, Borut; Anžel, Ivan: The effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Cu- Al-Mn shape memory alloy

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja