Krtić, Željka: Utjecaj procesnih parametara na martenzitnu transformaciju Cu-Al-Mn legure

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja