Pages

Alatni čelici - podjela i osnovna svojstva
Alatni čelici - podjela i osnovna svojstva
Brajčinović Sandra
Begić Hadžipašić Anita
Medved Jožef
Analysis of the low energy layering fracture in Al- 2.5Mg-0.7Li alloy
Analysis of the low energy layering fracture in Al- 2.5Mg-0.7Li alloy
Kozina Franjo
Zovko Brodarac Zdenka
Petrič Mitja
Corrosion behavior of CuAlMn and CuAlMnNi alloy in 0.9% NaCl solution
Corrosion behavior of CuAlMn and CuAlMnNi alloy in 0.9% NaCl solution
Vrsalović Ladislav
Ivanić Ivana
Kožuh Stjepan
Kosec Borut
Bizjak Milan
Gudić Senka
Gojić Mirko
Corrosion behavior of CuAlNiMn in 0.9% NaCl solution
Corrosion behavior of CuAlNiMn in 0.9% NaCl solution
Vrsalović Ladislav
Gotovac Ivan
Gudić Senka
Ivanić Ivana
Kožuh Stjepan
Kosec Borut
Bizjak Milan
Pezer Robert
Gojić Mirko
Corrosion investigation of rapidly solidified Cu- Al-Ni alloy in NaCl solution
Corrosion investigation of rapidly solidified Cu- Al-Ni alloy in NaCl solution
Vrsalović Ladislav
Garvanović Ines
Kožuh Stjepan
Kosec Borut
Bizjak Milan
Ivanić Ivana
Gudić Senka
Gojić Mirko
Different corrosion behaviour of CuNi10Fe1Mn alloy condenser tubes in seawater
Different corrosion behaviour of CuNi10Fe1Mn alloy condenser tubes in seawater
Dadić Zvonimir
Gudić Senka
Vrsalović Ladislav
Kvrgić Dario
Ivanić Ivana
Čatipović Nikša
Electrochemical and corrosion behaviour of copper shape memory alloy in NaCl solution
Electrochemical and corrosion behaviour of copper shape memory alloy in NaCl solution
Vrsalović Ladislav
Ivanić Ivana
Gudić Senka
Gojić Mirko

Pages