Rad nije dostupan
diplomski rad
Validacija spektrometrijske metode induktivno spregnutom plazmom i atomske apsorpcijske spektrometrije za određivanje nikla

Martin Pejaković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet