završni rad
Značaj procesa proizvodnje čelika elektropećnim postupkom u onečišćenju zraka polikloriranim dibenzo-p-dioksinima i polikloriranim dibenzofuranima

Dominik Pavlović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet