Rad nije dostupan
disertacija
Raspodjela naprezanja u zoni deformacije niobijem mikrolegiranog čelika

Ivan Jandrlić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet