Raspodjela  naprezanja u zoni deformacije niobijem mikrolegiranog čelika
Raspodjela naprezanja u zoni deformacije niobijem mikrolegiranog čelika
Ivan Jandrlić
U ovom doktorskom radu provedena su usporedna istraživanja na čeliku mikrolegiranom niobijem koji ima sitne precipitate niobija, čeliku istog baznog kemijskog sastava bez dodatka niobija i niobijem mikrolegiranom čeliku s krupnim precipitatima niobija. Uz statički vlačni pokus istovremeno su primijenjene metode termografije i digitalne korelacije slike, koje omogućuju konstantno mjerenje promjena temperature i deformacije. Primjenom programskih paketa IRBIS3 Professional i MatchID...
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i svojstva CuAlNi slitine s prisjetljivošću oblika
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i svojstva CuAlNi slitine s prisjetljivošću oblika
Ivana Ivanić
Detaljnim proučavanjem literature nisu u potpunosti utvrđeni mehanizmi utjecaja toplinske obrade (kaljenje 850 – 920 °C i popuštanje 150 – 300 °C) na svojstva (mikrostruktura, tvrdoća, istezljivost, obradivost) kontinuirano lijevane CuAlNi slitine, stoga postoji opravdani razlog za provođenje ovog istraživanja. U radu je detaljno analizirana promjena mikrostrukture i mehaničkih svojstava CuAlNi slitine s prisjetljivošću oblika ...